Annke LLC jest operatorem strony www.annke.com. Ta strona informuje użytkowników o polityce dotyczącej zbierania, użycia i ujawnienia Danych Osobowych, gdy używasz naszych usług. Nie użyjemy, lub nie będziemy dzielić się informacjami z nikim, poza zasadami opisanymi w tej Polityce Prywatności. Używamy twoich Danych Osobowych aby świadczyć i ulepszać Usługę. Używające tej Usługi, zgadzasz się na zbieranie i użytkowanie informacji w zgodzie z tą polityką. O ile nie zdefiniowano inaczej w tej Polityce Prywatności, terminy używane w tej Polityce Prywatności mają to samo znaczenie, co w naszym Regulaminie, dostępnym na www.annke.com

LEGALNE PODSTAWY PRZETWATRZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli znajdujesz się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (“EOG”), przetwarzanie przez nas danych osobowych będzie bazować na następującym: W zakresie w jakim pozyskujemy twoją zgodę na przetwarzanie twoich informacji osobowych, takie przetwarzanie będzie zgodne z Artykułem 6(1) lit. (a) ustawy General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (“GDPR”). Jeśli przetwarzanie twoich danych osobowych jest niezbędne dla wykonania kontraktu miedzy nami a tobą, lub dla podjęcia kroków przed zawarciem umowy na twoje żądanie, takie przetwarzanie będzie bazowało na Artykule 6(1) lit. (b) GDPR. Tam gdzie przetwarzanie jest dla nas niezbędne, aby zapewnić prawne zobowiązania, będziemy przetwarzać twoje informacje osobowe na podstawie Artykułu 6(1) lit. (c) GDPR, a tam gdzie przetwarzanie jest niezbędne dla celów naszych uzasadnionych interesów, takie przetwarzanie będzie dokonane w zgodzie z Artykułem 6(1) lit. (f) GDPR.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że tam gdzie dałeś nam zgodę na przetwarzanie twoich informacji osobowych, możesz wycofać swoją zgodę, na przykład wysyłając do nas e-mail na adres support@annke.com w dowolnym momencie, a to wycofanie zgody nie wpłynie na praworządność żadnych procesów poprzedni wykonanych na podstawie twojej zgody.

ZBIERANIE I UŻYTKOWANIE MIĘDZYNARODOWE

Używając naszych Usług, możemy poprosić cię o przedstawienie określonych informacji osobowych, które mogą być użyte do kontaktu, albo do twojej identyfikacji. Informacje identyfikacji osobowej mogą obejmować między innymi, twój adres email, imię i nazwisko, numer telefon, adres pocztowy (“Dane Osobowe”).

Zbieramy te informacje dla celów dostarczania Usługi, identyfikacj i komunikacji z tobą, odpowiedzi na twoje wnioski/zapytania, obsługę twoich zamówień i ulepszanie naszych usług."

LOGOWANIE DANYCH

Zbieramy informacje wysyłane przez twoją przeglądarkę za każdym razem gdy odwiedzasz naszą Usługę (“Logowanie Danych”). To Logowanie Danych może obejmować informacje takie jak adres Internetowego Protokołu twojego komputera (“IP”), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Usługi które odwiedzasz, czas i data twoich odwiedzin, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.

Dodatkowo, możemy użyć usług firm trzecich, takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują i analizują ten typ informacji, aby zwiększyć funkcjonalność naszych Usług. Ci dostawcy usług firm trzecich mają swoje własne polityki prywatności, dotyczące tego, w jaki sposób używają tych informacji.

COOKIES

Cookies to pliki z małą ilością danych, które mogą obejmować anonimowy unikatowy identyfikator. Cookies są wysyłane na twoją przeglądarkę ze strony i są przekazywane na twoje urządzenie. Używamy cookies aby zbierać informacji, by ulepszać dla ciebie nasze usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie cookies, lub by wskazała, kiedy wysyłane jest cookie. Funkcja pomocy w większości przeglądarek zapewnia informacje, jak akceptować cookies, wyłączać cookies lub powiadamia cię gdy otrzymasz nowe cookie.

Jeśli nie akceptujesz cookies, nie będziesz mógł używać niektórych funkcji naszej Usługi i polecamy pozostawienie ich włączonych.

DOUBLECLICK COOKIES

Google, jako dostawca trzeci, używa cookie aby dostarczać reklam w naszej Usłudze. Używanie przez Google DoubleClick cookies pozwala jemu i jego partnerom na dostarczanie reklam naszym użytkownikom, bazujących na ich odwiedzinach w naszej Usłudze lub na innych stronach internetowych.

Możesz wypisać się z użytkowania DoubleClick Cookie dla reklam bazujących na zainteresowaniach, przez odwiedzenei strony internetowej Ustawień Reklam Google.

BEHAVIORAL REMARKETING

Nasza strona używa usług remarketingu do reklam stron internetowych podmiotów trzecich po tym jak odwiedziłeś naszą Usługę. My oraz dostawcy trzeci, uzywamy cookies do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam bazujących na twoich przeszłych odwiedzinach w naszej Usłudze Witryny.

OŚWIADCZENIE O NIEŚLEDZENIU

Obsługujemy Nieśledzenie - Do Not Track (“DNT”). Nieśledzenie to ustawienie, które możesz włączyć w swojej przeglądarce internetowej, aby informować strony, że nie chcesz być śledzony.

Możesz włączyć lub wyłączyć Nieśledzenie odwiedzając stronę Preferencji lub Ustawień twojej przeglądarki.

DOSTAWCY USŁUG

Możemy zatrudniać firmy lub osoby trzecie, aby świadczyć nasze Usługi, by zapewniać Usługi na ich zlecenie, być świadczyć usługi związane z Usługą i/lub by wspomagać się w analizowaniu jak używana jest nasza Usługa.

Te osoby trzecie mają dostęp do twoich Danych Osobowyc tylko po to, aby wykonać określone zadania na nasze zlecenie i są zobowiązane nie ujawniać lub używać informacji dla żadnych innych celów.