Prosimy o Uważne Zapoznanie się z Tym Regulaminem przez Użyciem Tej Strony. Wchodząc na Tą Stronę Potwierdzasz i Zgadzasz się ze Wszystkimi Warunkami Wymienionymi Poniżej. Jeśli Nie Zgadzasz się Na Te Warunki Użytkowania, Nie Używaj Tej Witryny.

Ta Witryna, włączając w to części Witryny dostępne przez Witrynę (“Witryna”) jest publikowana i utrzymywana przez ANNKE. Kiedy uzyskujesz dostęp, przeglądasz, albo używasz tej Witryny, akceptujesz bez ograniczeń i kwalifikacji regulamin (“Regulamin”) wymieniony poniżej. Twoje użytkowanie Witryny będzie związane zgodą na każdy z poniższych warunków wymienionych poniżej. Jeśli NIE ZGADZASZ SIĘ na ten Regulamin, NIE UŻYWAJ TEJ WITRYNY.

Ogólne Ograniczenia Użytkowania

"Wszystkie informacje, dokumenty, znaki handlowe, logo, grafiki i zdjęcia (zbiorowo “Materiały”) dostarczane na tej Witrynie podlegajką prawom autorskim i są włastnością ANNKE. Każdy nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek Materiałów zawartych w tej Witrynie może naruszać prawa autorskie i/lub prawa znaków handlowych.

Ta Witryna służy tylko do użytku osobistego. Zgadzasz się nie powielać, redystrybuuować, publikować lub rozpowszechniać nikomu jakichkolwiek informacji zawartych w Materiałach. Nie możesz kopiować i zamieszczać treści z tej Witryny na innych Witrynach internetowych, grupach dyskusyjnych lub listach mailingowych. Jeśli zapisałeś się, lub pozwoliłeś nam na uzyskanie twojego osobistego adresu Email, dystrybuowane będą kampanie lub inne materiały marketingowe chyba że się wypisałeś, albo tego zażądałeś. Uznajemy twoją prywatność i nie odsprzedajemy danych. Ta długo jak zgadzasz się z tym regulaminem, ANNKE zapewnia niewyłączne, niepodlegające przeniesieniu, ograniczone prawo do wejścia, wyświetlenia i użytkowania tej Witryny.

Nagrywanie dźwięku bez zezwolenia jest nielegalne w niektórych jurysdykcjach. ANNKE NIE ponosi odpowiedzialności za użytkowanie swoich produktów, które wykracza poza lokalne prawa." .

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Używasz tej Witryny NA SWOJE WŁASNE RYZYKO. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosujące się do niego prawo, w odniesieniu do zawartości i Materiałów w tej Witrynie, ANNKE nie daje gwarancji i reprezentacji dokłądności jakiejkolwiek treści dostępne na lub przez tą Witrynę. Klienci którzy poprosili o pomoc techniczą i uzyskali słowne wsparcie techniczne na ich komputerach, zgadzają się na te warunki i odpowiedzialność. Wsparcie techniczne ANNKE nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek następujące w wyniku tego szkody, jeśli wystąpią.

ANNKE nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub następujące w wyniku szkody (w tym za utratę danych, przychodu albo zysku) narastające z użycia Treści lub Materiałów w tej Witrynie. Pod żadnym pozorem ANNKE nie będzie odpowiedzialne za szkody twoje lub osób trzecich

PRAWO DO ZMIANY

ANNKE zastrzega sobie prawo do modyfikacji, dodania, usunięcia, lub zmiany dowolnych części tego Regulaminu w jakimkolwiek momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Jakiekolwiek zmiany w tym regulaminie lub jakiekolwiek warunki opublikowane w tej Witryni stosuje się natychmiast po ich opublikowaniu. Kontynuując użytkowanie tej Witryny po tym, jak zamieszczone zostały w niej zmiany, wskazujesz na akceptację tych zmian. Jeśli nie zgadzasz się z tym regulaminem, lub z jakimikolwiek jego modyfikacjami, nie jesteś autoryzowany do użycia Witryny.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Ta witryna jest administrowana przez ANNKE, zlokalizowane w Shenzhen w Chinach. Ten regulamin jest zarządzany i interpretowany w ramach prawa w Guangdong w Chinach. Zgadzasz się, że jakiekolwiek roszczenia lub dysputa wobec ANNKE musi być rozwiązana przez sąd w mieście Guangdong w Chinach.

ZNAKI TOWAROWE

Znaki towarowe, logo i znaki użytkowania (Znane łącznie jako “Znaki Towarowe”) wyświetlane w Witrynie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami ANNKE. Nieautoryzowane użytkowanie lub powielenie tych znaków jest ściśle zabronione przez prawo.